Velkommen til LÆR AT LÆRE  ·  Idekatalog

Lær at lære er et idekatalog, der henvender sig til undervisere i dansk, svensk og norsk som andetsprog.

Lær at lære giver inspiration til øvelsestyper, der letter overgangen fra sprogcenter til videre uddannelse. De barrierer, som øvelserne imødegår, er afdækket i et samarbejde med kursister og lærere fra VUC Roskilde og svenske og norske aftagerinstitutioner,

Lær at Lære indeholder en idébank med en række øvelser, der styrker læringsstrategier og studiekompetencer. Øvelserne er organiseret i temaer. Flere af øvelserne relaterer sig til mere end ét tema, og derfor vil den samme øvelse kunne dukke op, når man går ind i de forskellige temaer.

Lær at Lære retter sig mod kursister på Danskuddannelse 2 og Danskuddannelse 3.