Genrer

Billedbeskrivelse

Der er arbejdet med et tema i en periode fx bolig. Læreren finder et antal billeder, der handler om temaet, og som lægger op til at arbejde med de grammatiske strukturer, der har været gennemgået på holdet …

Den røde tråd – kronologi

Udvælg 10 billeder, som kursisterne skal lægge i rækkefølge og skabe en historie ud fra. Hvis kursisterne er begyndere, kan man med fordel bruge billeder fra aktiviteter i klassen. Inddel klassen i grupper – hver gruppe får en kuvert med de udvalgte billeder …

E-mail

Kursisterne arbejder i par og i plenum

  • Hvert par får udleveret en kuvert med strimler. På hver strimmel står en sætning. Strimlerne udgør tilsammen en modeltekst.
  • Kursisterne rekonstruerer modelteksten ved at lægge strimlerne i rigtig rækkefølge …

Eventyr

Kursisterne præsenteres for forskellige eventyr, så de lærer genren at kende

  • Eventyrenes typiske kendetegn gennemgås
  • Kursisterne præsenteres for Idekataloget for Eventyr som input til skriveprocessen
  • Kursisterne inddeles i grupper …

Fagsprog

Skemaet kan understøtte indlæringen af fagligt ordforråd.
Der kan arbejdes med forskellige ordklasser eller familieord
Kursisterne arbejder individuelt eller i grupper …

Fremlæg en nyhed

Kursisterne arbejder med mundtlig præsentation af en nyhed. Hver kursist forbereder et oplæg, der varer 2 minutter.
Kursisterne inddeles i grupper. Gruppedeltagerne holder på skift deres oplæg for hinanden …

Trappen

Klassen arbejder med ligestilling. Som optakt til diskussion om barselsorlov arbejdes med nuanceringstrappen.
Klassen laver i fællesskab sætninger med alle ordene på trappen …

Vandets kredsløb – fortæl om et emne

Der er arbejdet med temaet miljø – herunder vand
Kursisterne arbejder alene eller i grupper.

  • Læreren udleverer tekst- og billedmateriale om fx vandets kredsløb
  • Kursisterne læser materialet igennem, overvejer og tager noter, før de mundtligt forklarer det faglige indhold for klassen eller en medkursist …

Forbinderord

Under temaet uddannelse arbejdes der med argumenterende tekst.

Læreren vælger et læserbrev fra dagspressen og dekonstruerer teksten som et led i forberedelsen af undervisningen …