Informationssøgning

Fake news – tjek kilden

Læreren skriver eller fortæller tre historier om sig selv. En er sand, og de to andre er usande. Kursisterne skal diskutere i grupper, hvilken historie som er sand og hvorfor …

Kapløbsspil

Kursisterne inddeles i grupper. Spørgsmålene udleveres. Grupperne søger på internettet og finder svarene på de spørgsmål, de ikke umiddelbart kan svare på. Efterfølgende spilles kapløbsspillet.

Spilleregler
Materiale: Spørgsmålskort, svarark, spilleplade, terning, brikker …

Kildekritik – internettet

Kursisterne inddeles i grupper
Grupperne søger informationer om 2.verdenskrig på internettet. De skal finde 5 forskellige kilder og svare på følgende spørgsmål:

  • Hvor mange mistede livet som følge af 2 verdenskrig?
  • Hvor mange civile døde?
  • Hvor mange militærpersoner døde? ….

Kildekritik – reklamer

Der vælges en reklame, som klassen i fællesskab gennemgår ud fra AIDA-modellen.

  • Attention – Hvordan fanger reklamen vores opmærksomhed?
  • Interest – Hvordan skaber den interesse?
  • Desire – Hvordan skabes behov? …

Kildekritik – sociale medier

Der vælges en nyhed, som klassen i fællesskab gennemgår ud fra tjeklisten.

Tjekliste

Hvem er afsenderen?
En du kender?
En du stoler på?
Hvad er afsenderens formål? …

Ligestilling

Under arbejdet med emnet ligestilling anvendes Flipped learning. Læreren lægger links til tre videoer ud på forsiden i holdets digitale klasserum. Som forberedelse til undervisningen ser kursisterne videoerne hjemme/på biblioteket/på skolens studiecenter …

Personen eller politikeren?

Vælg en kendt person fx en politiker
Kursisterne arbejder parvis.
Parrene finder informationer om personen på internettet og indsætter informationerne i skemaet under henholdsvis personen og politikeren …

Udgiv en avis

Klassen har arbejdet med temaet demokrati og skal lave en avis med artikler om demokrati.

Kursisterne inddeles i grupper. Hver gruppe vælger et emne under hovedtemaet, som de vil skrive en artikel om. Artiklen skal både have en overskrift / rubrik og en underoverskrift / underrubrik. Artiklen underskrives med forfatternes navne. Gratis billeder findes på fx Pixabay ….