Læse- og skrivestrategier

Brug modersmålet – kontrastiv oversættelse

Alle kursister oversætter samme danske sætning til deres modersmål

 • En kursist / sproggruppe skriver sætningen på modersmålet på tavlen
 • Sætningen oversættes ordret til dansk
 • Oversættelsen sammenlignes med originalen og forskellene understreges …

Følg en instruktion

Kursisterne får et A-4 ark. Læreren læser instruktionen højt for kursisterne, som får besked på at gøre nøjagtigt, hvad der bliver sagt.

 • Læg papiret således, at de længste sider på arket er for oven og for neden
 • Sæt et X midt på arket …

Indsæt overskrifter

Kursisterne løser opgaven i grupper, der fremlægger deres løsninger og argumenterer for deres valg.

Skolen i Danmark / Vælg en overskrift og sæt kryds:

□ Skolen i gamle dage
□ Skolen før og nu
□ Den moderne skole …

Intensiv læsning

Læs en tekst

Læreren stiller overordnede spørgsmål til teksten: Hvad handler teksten om? Hvor foregår den? Hvornår foregår den? Er der billeder i teksten, og hvad forestiller de? Hvordan passer billederne til teksten? Kursisterne besvarer spørgsmålene på fx 10 minutter …

Læs mellem linjerne

Helle er fan af Mikkel Hansen. Helle har læst, at Mikkel kan score mål med lukkede øjne. Til håndboldtræning undrer træneren sig over, at Helle ikke kan score mål, som hun plejer.

Hvorfor scorer Helle ingen mål? …

Læsestrategier ved ukendte ord

Læreren viser en kort tekst på tavlen. I teksten er de vanskelige ord understreget, og de gennemgås i følge nedenstående fremgangsmåde.

Fremgangsmåde:

 • tjek om ordet er læst rigtigt? Hvis det ikke hjælper, kan du
 • læse hele sætningen en gang til. Hvis det ikke hjælper, kan du …

Restaurantgæsten – læs og forstå

Læreren læser teksten op i klassen
Kursisterne inddeles i grupper, som læser teksten og derefter svarer på spørgsmålene.

Restaurantgæsten  / Af Sara Sorin
Karin Andersen står foran spejlet i sit nyrenoverede badeværelse. Hun lægger mascara på øjenvipperne, og de blå øjne er klare og intelligente. Hun har lakeret sine negle røde og puster på dem, for at de skal tørre. …

TO-KOLONNE-NOTAT

Klassen arbejder med temaet sundhed og skal læse en artikel om motion fra faktalink: https://faktalink.dk/motion-bevaegelse

Læreren udleverer et papir med to kolonner. Øverst på arket over tabellen skriver læreren målet for notatet. For eksempel kan målet for notatet være: – Hvorfor er det vigtigt for sundheden at dyrke motion, og hvad sker der i kroppen, når vi gør det? …

E-mail

Kursisterne arbejder i par og i plenum

 • Hvert par får udleveret en kuvert med strimler. På hver strimmel står en sætning. Strimlerne udgør tilsammen en modeltekst.
 • Kursisterne rekonstruerer modelteksten ved at lægge strimlerne i rigtig rækkefølge …

Eventyr

Kursisterne præsenteres for forskellige eventyr, så de lærer genren at kende

 • Eventyrenes typiske kendetegn gennemgås
 • Kursisterne præsenteres for Idekataloget for Eventyr som input til skriveprocessen
 • Kursisterne inddeles i grupper …

Indsætningsøvelse – fremgangsmåde i Word

Klassen har arbejdet med temaet indkøb. Kursisterne har fået 8 ord for som hjemmearbejde.
Lav en hultekst til kursisterne i Word.

Fremgangsmåde:

 • Skriv de 8 ord under hinanden
 • Sæt ordene i alfabetisk rækkefølge ved at …

Det sorte får – Odd one out

Læreren vælger en tekst og klipper den op i mindre afsnit eller sætninger. Læreren tilføjer et afsnit eller en sætning, der ikke passer ind i teksten.

 • Klassen inddeles i grupper.
 • Hvert gruppemedlem får et afsnit eller en sætning, som de skal forstå og eventuelt lære udenad. Hvis teksten er lært udenad, kan tekstafsnittene samles ind …

Løbediktat

Læreren finder en tekst, som passer til gruppens danskniveau. Teksten kan evenuelt være indenfor det emne, klassen arbejder med. Teksten hænges op på væggen udenfor klasselokalet.

 • Kursisterne inddeles i par. Den ene er skriver, den anden er løber. Løberens opgave er at løbe ud til teksten, læse og huske en del af den og løbe tilbage og diktere den til skriveren …

Pusletekster

Version 1: Læreren vælger en tekst og klipper den op i mindre afsnit. Klassen inddeles i grupper. Hvert gruppemedlem får et afsnit af teksten, som de skal forstå og eventuelt lære udenad. Tekstafsnittene kan samles ind. Kursisterne sætter afsnittene i korrekt rækkefølge …

Feed forward

Formålet med øvelsen er at øge kursisternes bevidsthed og opmærksomhed omkring egne styrker og svagheder i skriveprocessen.

På baggrund af en fælles gennemgang af en skriftlig opgave fra en kursist, aftaler klassen i fællesskab et sprogligt fokuspunkt for næste skriftlige opgave …

Husk det læste

Kursisterne introduceres til et nyt emne blandt andet gennem tekster om emnet.

I forbindelse med hver tekst skal kursisterne i par skrive et sammendrag/stikord på Post-it sedler. Læreren går rundt og hjælper og vejleder. Teksterne hænges op på væggen, og kursisterne hænger deres Post-it sedler under teksten. Gruppernes noter sammenlignes og gennemgås i plenum …

Personlighedstest

I denne øvelse er det vigtigt at arbejde grundigt. Spørgsmålene kan virke mange og lidt mærkelige. Men det er netop meningen, for selve opgaven går ud på at læse instruktionen og følge den nøje.

Læs alle spørgsmål, før du besvarer dem

PERSONLIGHEDSTEST
Syv spørgsmål, som viser, hvem du er …

Skriv løs

Tankeskrivning er en uformel og udforskende skrivemetode, der giver plads til refleksion og kreativitet.

Kursisterne skriver for at udvikle og udforske ideer og for at skabe overblik over egne tanker.

Da teksten ikke henvender sig til andre, sænkes kravene til retskrivning, grammatik og form, således at kursisten kan koncentrere sig om tankeudvikling …