Ordforråd

Elastikord

Opgaven kan løses individuelt eller som her organiseres som en gruppekonkurrence.

 • Læreren udvælger substantiver, fx opdragelse, børnehave, mobning, venskab, karriere og skilsmisse
 • Kursisterne inddeles i grupper på fire …

Forbinderord

Under temaet uddannelse arbejdes der med argumenterende tekst.
Læreren vælger et læserbrev fra dagspressen og dekonstruerer teksten som et led i forberedelsen af undervisningen …

Gråzonesprog – procentregning

Diskuter i grupper:

 • Hvad betyder procent?
 • Hvad bruger man procentregning til?
 • Har brøker og procenter noget med hinanden at gøre?
 • Kan man spare 100%?
 • Kan et resultat godt blive 127%? …

Gråzonesprog – diskussionsopgave

Tre veninder sidder og drikker kaffe, mens de snakker om deres arbejde. Pigerne har kendt hinanden i mange år. De hedder Tina, Tove og Trine.

Informationer om pigerne:

 • Tina er ældre end den rødhårede, men yngre end frisøren
 • Tove er yngre end den lyshårede, mens Trine er ældre end den mørkhårede
 • Blomsterhandleren er sekretærens yngre søster …

Ordbank

I klassen er der arbejdet med uddannelse og læring.

 • Kursisterne inddeles i grupper.
 • De fortæller hinanden, hvordan de bedst lærer nye ord.
 • Gruppen laver en liste over deres ideer.
 • Grupperne fremlægger listerne i plenum …

Ordbank – ud på gulvet

Klassen har arbejdet med et nyt tema, fx temaet fritid
Kursisterne skal repetere nye ord og sætninger til næste mødegang

 • Næste mødegang inddeles kursisterne i par. De får udleveret laminerede A4 ark med billeder af forskellige fritidsaktiviteter. Kursisterne fortæller hinanden, hvad de ser på billederne …

Oversættelsesmetoden

Opgaven styrker:

 • opmærksomhed på forskellene mellem dansk og modersmål
 • opmærksomhed på grammatiske fejl
 • et aktivt ordforråd
 • hukommelsen
 • en dansk sprogfornemmelse …

Indsætningsøvelse – fremgangsmåde i Word

Klassen har arbejdet med temaet indkøb. Kursisterne har fået 8 ord for som hjemmearbejde.
Lav en hultekst til kursisterne i Word.

Fremgangsmåde:

 • Skriv de 8 ord under hinanden
 • Sæt ordene i alfabetisk rækkefølge ved at …

Verbekort

Læreren gennemgår ni nye verber, som ligger indenfor det tema, der arbejdes med i klassen.

 • Kursisterne får verberne for som hjemmearbejde til næste mødegang.
 • Næste mødegang repeterer kursisterne parvis verberne …

Billedbeskrivelse

Der er arbejdet med et tema i en periode fx bolig. Læreren finder et antal billeder, der handler om temaet, og som lægger op til at arbejde med de grammatiske strukturer, der har været gennemgået på holdet …

Fagsprog

Skemaet kan understøtte indlæringen af fagligt ordforråd. Der kan arbejdes med forskellige ordklasser eller familieord. Kursisterne arbejder individuelt eller i grupper …

Trappen

Klassen arbejder med ligestilling. Som optakt til diskussion om barselsorlov arbejdes med nuanceringstrappen …

Vandets kredsløb – fortæl om et emne

Der er arbejdet med temaet miljø – herunder vand.

Kursisterne arbejder alene eller i grupper.

 • Læreren udleverer tekst- og billedmateriale om fx vandet kredsløb
 • Kursisterne læser materialet igennem, overvejer og tager noter, før de mundtligt forklarer det faglige indhold for klassen eller en medkursist …

Brug modersmålet – kontrastiv oversættelse

Alle kursister oversætter samme danske sætning til deres modersmål

En kursist / sproggruppe skriver sætningen på modersmålet på tavlen
Sætningen oversættes ordret til dansk
Oversættelsen sammenlignes med originalen og forskellene understreges
Forskellene mellem oversættelsen og originalteksten diskuteres i klassen …

Følg en instruktion

Kursisterne får et A-4 ark. Læreren læser instruktionen højt for kursisterne, som får besked på at gøre nøjagtigt, hvad der bliver sagt.

Læg papiret således, at de længste sider på arket er for oven og for neden
Sæt et X midt på arket …

Hvad koster det?

Kursisterne snakker om, i hvilke butikker de køber mad, og hvorfor de netop handler i de butikker

 • Kursisterne vælger 10 basisvarer, de vil undersøge priserne på
 • Kursisterne vælger 5 butikker, de vil besøge
 • Læreren gennemgår ord og begreber som fx sammenligningspris, kilopris og literpris
 • Kursisterne inddeles i 5 grupper …

Simultanskriving

Kursisterne inddeles i grupper

 • Læreren inddeler tavlen i lige så mange felter, som der er grupper
 • Læreren stiller et spørgsmål, og grupperne blive enige om et svar
 • En kursist fra hver gruppe går op til tavlen
 • På tegn fra læreren skriver grupperepræsentanterne deres svar i feltet …

Dictogloss

Forberedelse
Klassen har arbejdet med et givent tema, således at forforståelsen og ordforrådet er på plads.

Diktat
En kort tekst læses op for deltagerne to gange med normal læsehastighed. Første gang lytter kursisterne uden at tage notater …

Helikopteren – skab overblik

Opstart på emnearbejde:

 • Kursisterne inddeles i grupper på fire
 • Hver gruppedeltager får 5 post-it sedler og skriver et emnerelevant ord på hver seddel
 • Derefter skiftes gruppedeltagerne til at dele deres ord med resten af gruppen
 • Når alle ord er præsenteret og lagt frem, sorteres de i bunker …

Lær din skole og dit lokalområde at kende

Kursisterne inddeles i grupper, som skal finde svar på en række spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål:

 • Hvor ligger lærernes arbejdsrum?
 • Hvor ligger receptionen?
 • Hvornår er receptionen åben for kursister?
 • Hvad kan man få hjælp til i receptionen?
 • Hvad hedder personalet i receptionen? …

Løbediktat

Læreren finder en tekst, som passer til gruppens danskniveau. Teksten kan evenuelt være indenfor det emne, klassen arbejder med. Teksten hænges op på væggen udenfor klasselokalet.

 • Kursisterne inddeles i par. Den ene er skriver, den anden er løber. Løberens opgave er at løbe ud til teksten, læse og huske en del af den og løbe tilbage og diktere den til skriveren …

På hvilken etage bor Mads?

Peter og Mads er venner og bor i samme ejendom. Peter skal besøge Mads, fordi de skal se fodbold sammen i fjernsynet.

Peter bor på 2.etage. Når han er kommet til 8.etage, har han gået halvvejen.
På hvilken etage bor Mads? …

Quiz og byt

Læreren udarbejder en række spørgsmål indenfor det tema, klassen har arbejdet med fx transport.

 • Hver kursist får et kort med et spørgsmål.
 • Kursisterne går rundt mellem hinanden i klassen, finder en partner, stiller et spørgsmål og svarer på et spørgsmål, bytter kort og finder en ny person at spørge.
 • Det er bedst at bruge spørgsmål, som kræver korte svar …

Udgiv en avis

Klassen har arbejdet med temaet demokrati og skal lave en avis med artikler om demokrati.

Kursisterne inddeles i grupper. Hver gruppe vælger et emne under hovedtemaet, som de vil skrive en artikel om. Artiklen skal både have en overskrift / rubrik og en underoverskrift / underrubrik. Artiklen underskrives med forfatternes navne. Gratis billeder findes på fx Pixabay ….

Glosevæggen

Glosevæggen kan bruges i forbindelse med emnearbejde eller til ord og vendinger, kursisterne har opsamlet i hverdagen, og som de gerne vil blive sikre i at bruge.

Kursisterne inddeles i grupper
Gruppen vælger selv 5-10 ord fra glosevæggen, som de gerne vil lære og kunne anvende korrekt …

Hukommelsestest

Der uddeles en ordliste, som kursisterne får 5 minutter til at læse og huske.

 • Listerne samles ind, og kursisterne får 5 minutter til at skrive de ord ned, de kan huske (der er ikke fokus på, at ordene er korrekt stavet)
 • Kursisterne sammenligner parvis deres lister og snakker om …

Lav din personlige ordbog

Personlige digitale Flash Cards på smartphone
Fx i Chegg, https://www.chegg.com/mobile/

De personlige digitale Flash Cards lægger op til individuelt arbejde med ordforråd indenfor kategorier. Kursisten har altid sin personlige ordbog på sig og kan hurtigt tilføje nye ord og markere, når disse er indlært …