Samarbejde

Det sorte får – Odd one out

Læreren vælger en tekst og klipper den op i mindre afsnit eller sætninger. Læreren tilføjer et afsnit eller en sætning, der ikke passer ind i teksten.

 • Klassen inddeles i grupper.
 • Hvert gruppemedlem får et afsnit eller en sætning, som de skal forstå og eventuelt lære udenad. Hvis teksten er lært udenad, kan tekstafsnittene samles ind …

Dictogloss

Forberedelse
Klassen har arbejdet med et givent tema, således at forforståelsen og ordforrådet er på plads.

Diktat
En kort tekst læses op for deltagerne to gange med normal læsehastighed. Første gang lytter kursisterne uden at tage notater …

Helikopteren – skab overblik

Opstart på emnearbejde:

 • Kursisterne inddeles i grupper på fire
 • Hver gruppedeltager får 5 post-it sedler og skriver et emnerelevant ord på hver seddel
 • Derefter skiftes gruppedeltagerne til at dele deres ord med resten af gruppen
 • Når alle ord er præsenteret og lagt frem, sorteres de i bunker …

Lær din skole og dit lokalområde at kende

Kursisterne inddeles i grupper, som skal finde svar på en række spørgsmål.

Eksempler på spørgsmål:

 • Hvor ligger lærernes arbejdsrum?
 • Hvor ligger receptionen?
 • Hvornår er receptionen åben for kursister?
 • Hvad kan man få hjælp til i receptionen?
 • Hvad hedder personalet i receptionen? …

Løbediktat

Læreren finder en tekst, som passer til gruppens danskniveau. Teksten kan evenuelt være indenfor det emne, klassen arbejder med. Teksten hænges op på væggen udenfor klasselokalet.

 • Kursisterne inddeles i par. Den ene er skriver, den anden er løber. Løberens opgave er at løbe ud til teksten, læse og huske en del af den og løbe tilbage og diktere den til skriveren …

Pusletekster

Version 1: Læreren vælger en tekst og klipper den op i mindre afsnit. Klassen inddeles i grupper. Hvert gruppemedlem får et afsnit af teksten, som de skal forstå og eventuelt lære udenad. Tekstafsnittene kan samles ind. Kursisterne sætter afsnittene i korrekt rækkefølge …

På hvilken etage bor Mads?

Peter og Mads er venner og bor i samme ejendom. Peter skal besøge Mads, fordi de skal se fodbold sammen i fjernsynet.

Peter bor på 2.etage. Når han er kommet til 8.etage, har han gået halvvejen.
På hvilken etage bor Mads? …

Quiz og byt

Læreren udarbejder en række spørgsmål indenfor det tema, klassen har arbejdet med fx transport.

 • Hver kursist får et kort med et spørgsmål.
 • Kursisterne går rundt mellem hinanden i klassen, finder en partner, stiller et spørgsmål og svarer på et spørgsmål, bytter kort og finder en ny person at spørge.
 • Det er bedst at bruge spørgsmål, som kræver korte svar …

Samtalekort

Speed-dating:
Kursisterne stiller sig op i række a og b overfor hinanden.

 • Læreren deler samtalekort ud til kursisterne i a-rækken.
 • Kursister fra a- og b- rækken taler sammen om kortene to og to i 4 minutter, hvorefter der skiftes samtalepartner, ved at b-rækken rykker en tak til højre.
 • Læreren vurderer, hvornår øvelsen er færdig …

Udgiv en avis

Klassen har arbejdet med temaet demokrati og skal lave en avis med artikler om demokrati.

Kursisterne inddeles i grupper. Hver gruppe vælger et emne under hovedtemaet, som de vil skrive en artikel om. Artiklen skal både have en overskrift / rubrik og en underoverskrift / underrubrik. Artiklen underskrives med forfatternes navne. Gratis billeder findes på fx Pixabay ….

Billedbeskrivelse

Der er arbejdet med et tema i en periode fx bolig. Læreren finder et antal billeder, der handler om temaet, og som lægger op til at arbejde med de grammatiske strukturer, der har været gennemgået på holdet …

Den røde tråd – kronologi

Udvælg 10 billeder, som kursisterne skal lægge i rækkefølge og skabe en historie ud fra. Hvis kursisterne er begyndere, kan man med fordel bruge billeder fra aktiviteter i klassen. Inddel klassen i grupper – hver gruppe får en kuvert med de udvalgte billeder …

E-mail

Kursisterne arbejder i par og i plenum

 • Hvert par får udleveret en kuvert med strimler. På hver strimmel står en sætning. Strimlerne udgør tilsammen en modeltekst.
 • Kursisterne rekonstruerer modelteksten ved at lægge strimlerne i rigtig rækkefølge …

Eventyr

Kursisterne præsenteres for forskellige eventyr, så de lærer genren at kende

 • Eventyrenes typiske kendetegn gennemgås
 • Kursisterne præsenteres for Idekataloget for Eventyr som input til skriveprocessen
 • Kursisterne inddeles i grupper …

Fremlæg en nyhed

Kursisterne arbejder med mundtlig præsentation af en nyhed. Hver kursist forbereder et oplæg, der varer 2 minutter.

Kursisterne inddeles i grupper. Gruppedeltagerne holder på skift deres oplæg for hinanden. De øvrige gruppedeltagere vurderer fremlæggelsen i forhold til følgende punkter …

Fake news – tjek kilden

Læreren skriver eller fortæller tre historier om sig selv. En er sand, og de to andre er usande. Kursisterne skal diskutere i grupper, hvilken historie som er sand og hvorfor …

Kapløbsspil

Kursisterne inddeles i grupper. Spørgsmålene udleveres. Grupperne søger på internettet og finder svarene på de spørgsmål, de ikke umiddelbart kan svare på. Efterfølgende spilles kapløbsspillet …

Spilleplade til Kapløbsspil

Kildekritik – internettet

Kursisterne inddeles i grupper. Grupperne søger informationer om 2.verdenskrig på internettet. De skal finde 5 forskellige kilder og svare på følgende spørgsmål:

Hvor mange mistede livet som følge af 2 verdenskrig?
Hvor mange civile døde?
Hvor mange militærpersoner døde …

Kildekritik – reklamer

Der vælges en reklame, som klassen i fællesskab gennemgår ud fra AIDA-modellen.

Attention – Hvordan fanger reklamen vores opmærksomhed?
Interest – Hvordan skaber den interesse?
Desire – Hvordan skabes behov?
Action – Hvordan får den os til at handle …

Kildekritik – sociale medier

Der vælges en nyhed, som klassen i fællesskab gennemgår ud fra tjeklisten.

Tjekliste

Hvem er afsenderen?
En du kender?
En du stoler på?
Hvad er afsenderens formål …

Personen eller politikeren?

Vælg en kendt person fx en politiker.
Kursisterne arbejder parvis

Parrene finder informationer om personen på internettet og indsætter informationerne i skemaet under henholdsvis personen og politikeren …

Indsæt overskrifter

Kursisterne løser opgaven i grupper, der fremlægger deres løsninger og argumenterer for deres valg.

Skolen i Danmark / Vælg en overskrift og sæt kryds:
□ Skolen i gamle dage
□ Skolen før og nu
□ Den moderne skole …

Forbinderord

Under temaet uddannelse arbejdes der med argumenterende tekst.

Læreren vælger et læserbrev fra dagspressen og dekonstruerer teksten som et led i forberedelsen af undervisningen …

Gråzonesprog – procentregning

Diskuter i grupper:

 • Hvad betyder procent?
 • Hvad bruger man procentregning til?
 • Har brøker og procenter noget med hinanden at gøre?
 • Kan man spare 100%?
 • Kan et resultat godt blive 127%? …

Gråzonesprog – diskussionsopgave

Tre veninder sidder og drikker kaffe, mens de snakker om deres arbejde. Pigerne har kendt hinanden i mange år. De hedder Tina, Tove og Trine.

Informationer om pigerne:

 • Tina er ældre end den rødhårede, men yngre end frisøren
 • Tove er yngre end den lyshårede, mens Trine er ældre end den mørkhårede
 • Blomsterhandleren er sekretærens yngre søster ..

Ordbank

I klassen er der arbejdet med uddannelse og læring. Kursisterne inddeles i grupper:

 • De fortæller hinanden, hvordan de bedst lærer nye ord.
 • Gruppen laver en liste over deres ideer.
 • Grupperne fremlægger listerne i plenum …

Ordbank – ud på gulvet

Klassen har arbejdet med et nyt tema, fx temaet fritid. Kursisterne skal repetere nye ord og sætninger til næste mødegang

 • Næste mødegang inddeles kursisterne i par. De får udleveret laminerede A4 ark med billeder af forskellige fritidsaktiviteter. Kursisterne fortæller hinanden, hvad de ser på billederne …

Oversættelsesmetoden

Opgaven styrker:

 • opmærksomhed på forskellene mellem dansk og modersmål
 • opmærksomhed på grammatiske fejl
 • et aktivt ordforråd
 • hukommelsen
 • en dansk sprogfornemmelse …

Verbekort

Læreren gennemgår ni nye verber, som ligger indenfor det tema, der arbejdes med i klassen.

 • Kursisterne får verberne for som hjemmearbejde til næste mødegang.
 • Næste mødegang repeterer kursisterne parvis verberne …

Den tredje alder – projektarbejde

Læreren viser et billede eller en række billeder, der illustrerer temaet den tredje alder.

 • Kursisterne skaber i fællesskab og med understøttende spørgsmål og input fra læreren en fortælling om billedet/billederne.
 • Brainstorm i klassen på emnet ældre i Danmark: Hvad undrer dig? – hvad vil du gerne vide mere om? …

Frivilligt arbejde

Temaarbejde om frivilligt arbejde · Læreren viser et billede eller en række billeder, der illustrerer emnet

Brainstorm i klassen på emnet frivilligt arbejde: Hvor kan man lave frivilligt arbejde? Hvad laver man? Hvorfor laver man frivilligt arbejde? Hvem arbejder frivilligt? …

Hvad koster det?

Kursisterne snakker om, i hvilke butikker de køber mad, og hvorfor de netop handler i de butikker

 • Kursisterne vælger 10 basisvarer, de vil undersøge priserne på
 • Kursisterne vælger 5 butikker, de vil besøge
 • Læreren gennemgår ord og begreber som fx sammenligningspris, kilopris og literpris
 • Kursisterne inddeles i 5 grupper …

Hvorfor sidder sekretæren ikke på sin plads

Klassen har arbejdet med rettigheder og pligter på arbejdsmarkedet.

Læreren viser et billede af sekretærens tomme stol og stiller spørgsmålet:
Vivi sidder ikke på sin plads. Hvorfor gør hun ikke det?

 • Kursisterne inddeles i grupper
 • Hver gruppe laver en case over, hvorfor Vivis stol er tom …

Start egen virksomhed

Kursisterne inddeles i grupper.
Kursisterne arbejder med spørgsmålene.
Kursisterne fremlægger deres forretningsplan for klassen.

 • Støttespørgsmål:
 • Hvad er det for en virksomhed?
 • Hvad hedder virksomheden? …

Sikkerhed på arbejdspladsen

Kursisterne tager billeder med deres mobiltelefon af skilte på deres arbejdspladser

 • Skiltene gennemgås i klassen
 • Kursisterne inddeles i grupper, og hver gruppe vælger et erhverv
 • Grupperne diskuterer skiltene og deres relevans for det valgte erhverv …

Simultanskriving

Kursisterne inddeles i grupper

 • Læreren inddeler tavlen i lige så mange felter, som der er grupper
 • Læreren stiller et spørgsmål, og grupperne blive enige om et svar
 • En kursist fra hver gruppe går op til tavlen
 • På tegn fra læreren skriver grupperepræsentanterne deres svar i feltet …

Undersøgelse af folks vaner

Kursisterne skal undersøge folks vaner i hverdagen, fx hvor meget musik de hører på en dag eller en uge.

Kursisterne vælger hvilken metode, de vil anvende til undersøgelsen. Det kan være spørgeundersøgelse, interview, spørgeskema eller lignende …

Vaner omkring nyheder

Temaarbejde om nyheder

 • Læreren viser et billede eller en række billeder, der illustrerer emnet
 • Klassen diskuterer nyhedsstrømmen og målgrupper for forskellige nyhedskilder
 • Kursisterne skaber i fællesskab og med understøttende spørgsmål og input fra læreren et spørgeskema om nyhedsvaner …

Glosevæggen

Glosevæggen kan bruges i forbindelse med emnearbejde eller til ord og vendinger, kursisterne har opsamlet i hverdagen, og som de gerne vil blive sikre i at bruge.

Kursisterne inddeles i grupper
Gruppen vælger selv 5-10 ord fra glosevæggen, som de gerne vil lære og kunne anvende korrekt …

Hukommelsestest

Der uddeles en ordliste, som kursisterne får 5 minutter til at læse og huske.

 • Listerne samles ind, og kursisterne får 5 minutter til at skrive de ord ned, de kan huske (der er ikke fokus på, at ordene er korrekt stavet)
 • Kursisterne sammenligner parvis deres lister og snakker om …

Husk det læste

Kursisterne introduceres til et nyt emne blandt andet gennem tekster om emnet.

I forbindelse med hver tekst skal kursisterne i par skrive et sammendrag/stikord på Post-it sedler. Læreren går rundt og hjælper og vejleder. Teksterne hænges op på væggen, og kursisterne hænger deres Post-it sedler under teksten. Gruppernes noter sammenlignes og gennemgås i plenum …

Hvordan er den gode kursist?

I klassen er der arbejdet med uddannelse og læring.

 • Der laves en brainstorm over, hvad der kendetegner den gode kursist
 • Punkterne grupperes og gives en overskrift
 • Kursisterne inddeles i grupper
 • Hver gruppe gennemgår listen og markerer hvilke punkter, de synes er repræsenteret i gruppen …

Noter i par

Læreren eller andre fortæller om et emne i otte – ti minutter, og kursisterne tager noter.

 • Kursisterne deler informationer med hinanden ved at sammenligne deres noter og lave et fælles notepapir
 • Kursisterne kan også ud fra deres noter fremhæve, hvad de syntes var mest interessant, nyttigt, sjovt, kedeligt og lignende …