Studieteknik

Feed forward

Formålet med øvelsen er at øge kursisternes bevidsthed og opmærksomhed omkring egne styrker og svagheder i skriveprocessen.

På baggrund af en fælles gennemgang af en skriftlig opgave fra en kursist, aftaler klassen i fællesskab et sprogligt fokuspunkt for næste skriftlige opgave …

Glosevæggen

Glosevæggen kan bruges i forbindelse med emnearbejde eller til ord og vendinger, kursisterne har opsamlet i hverdagen, og som de gerne vil blive sikre i at bruge.

Kursisterne inddeles i grupper
Gruppen vælger selv 5-10 ord fra glosevæggen, som de gerne vil lære og kunne anvende korrekt …

Hukommelsestest

Der uddeles en ordliste, som kursisterne får 5 minutter til at læse og huske.

 • Listerne samles ind, og kursisterne får 5 minutter til at skrive de ord ned, de kan huske (der er ikke fokus på, at ordene er korrekt stavet)
 • Kursisterne sammenligner parvis deres lister og snakker om …

Husk det læste

Kursisterne introduceres til et nyt emne blandt andet gennem tekster om emnet.

I forbindelse med hver tekst skal kursisterne i par skrive et sammendrag/stikord på Post-it sedler. Læreren går rundt og hjælper og vejleder. Teksterne hænges op på væggen, og kursisterne hænger deres Post-it sedler under teksten. Gruppernes noter sammenlignes og gennemgås i plenum …

Hvordan er den gode kursist?

I klassen er der arbejdet med uddannelse og læring.

 • Der laves en brainstorm over, hvad der kendetegner den gode kursist
 • Punkterne grupperes og gives en overskrift
 • Kursisterne inddeles i grupper
 • Hver gruppe gennemgår listen og markerer hvilke punkter, de synes er repræsenteret i gruppen …

Lav din personlige ordbog

Personlige digitale Flash Cards på smartphone
Fx i Chegg, https://www.chegg.com/mobile/

De personlige digitale Flash Cards lægger op til individuelt arbejde med ordforråd indenfor kategorier. Kursisten har altid sin personlige ordbog på sig og kan hurtigt tilføje nye ord og markere, når disse er indlært …

Noter i par

Læreren eller andre fortæller om et emne i otte – ti minutter, og kursisterne tager noter.

 • Kursisterne deler informationer med hinanden ved at sammenligne deres noter og lave et fælles notepapir
 • Kursisterne kan også ud fra deres noter fremhæve, hvad de syntes var mest interessant, nyttigt, sjovt, kedeligt og lignende …

Personlighedstest

I denne øvelse er det vigtigt at arbejde grundigt. Spørgsmålene kan virke mange og lidt mærkelige. Men det er netop meningen, for selve opgaven går ud på at læse instruktionen og følge den nøje.

Læs alle spørgsmål, før du besvarer dem

PERSONLIGHEDSTEST
Syv spørgsmål, som viser, hvem du er …

Skriv løs

Tankeskrivning er en uformel og udforskende skrivemetode, der giver plads til refleksion og kreativitet.

Kursisterne skriver for at udvikle og udforske ideer og for at skabe overblik over egne tanker.

Da teksten ikke henvender sig til andre, sænkes kravene til retskrivning, grammatik og form, således at kursisten kan koncentrere sig om tankeudvikling …

Ligestilling

Under arbejdet med emnet ligestilling anvendes Flipped learning. Læreren lægger links til tre videoer ud på forsiden i holdets digitale klasserum. Som forberedelse til undervisningen ser kursisterne videoerne hjemme/på biblioteket/på skolens studiecenter …

Læsestrategier ved ukendte ord

Læreren viser en kort tekst på tavlen. I teksten er de vanskelige ord understreget, og de gennemgås i følge nedenstående fremgangsmåde.

Fremgangsmåde:
tjek om ordet er læst rigtigt? Hvis det ikke hjælper, kan du
læse hele sætningen en gang til. Hvis det ikke hjælper, kan du …

TO-KOLONNE-NOTAT

Klassen arbejder med temaet sundhed og skal læse en artikel om motion fra faktalink:

https://faktalink.dk/motion-bevaegelse

Læreren udleverer et papir med to kolonner. Øverst på arket over tabellen skriver læreren målet for notatet. For eksempel kan målet for notatet være: – Hvorfor er det vigtigt for sundheden at dyrke motion, og hvad sker der i kroppen, når vi gør det? …

Ordbank

I klassen er der arbejdet med uddannelse og læring. Kursisterne inddeles i grupper:

 • De fortæller hinanden, hvordan de bedst lærer nye ord.
 • Gruppen laver en liste over deres ideer.
 • Grupperne fremlægger listerne i plenum …

Oversættelsesmetoden

Opgaven styrker:

 • opmærksomhed på forskellene mellem dansk og modersmål
 • opmærksomhed på grammatiske fejl
 • et aktivt ordforråd
 • hukommelsen
 • en dansk sprogfornemmelse …

Verbekort

Læreren gennemgår ni nye verber, som ligger indenfor det tema, der arbejdes med i klassen.

 • Kursisterne får verberne for som hjemmearbejde til næste mødegang.
 • Næste mødegang repeterer kursisterne parvis verberne …

Dictogloss

Forberedelse
Klassen har arbejdet med et givent tema, således at forforståelsen og ordforrådet er på plads.

Diktat
En kort tekst læses op for deltagerne to gange med normal læsehastighed. Første gang lytter kursisterne uden at tage notater …

Helikopteren – skab overblik

Opstart på emnearbejde:

 • Kursisterne inddeles i grupper på fire
 • Hver gruppedeltager får 5 post-it sedler og skriver et emnerelevant ord på hver seddel
 • Derefter skiftes gruppedeltagerne til at dele deres ord med resten af gruppen
 • Når alle ord er præsenteret og lagt frem, sorteres de i bunker …