Velkommen til LÆR AT LÆRE  ·  en idebank

Lære å lære er en idebank, som henvender seg til de som underviser dansk, svensk og norsk som andrespråk.

Målet med lære å lære er å gi inspirasjon til ulike øvelsestyper som letter overgangen mellom voksenopplæring/ språksentre og videre utdannelse. Lærere fra Sverige, Danmark og Norge har kartlagt ulike barrierer denne elevgruppen opplever.

Øvelsene er kategorisert i ulike temaer. Øvelsene prøver å systematisk imøtegå de barrierene som elevene møter på. Mange av øvelsene vil en finne igjen i flere temaer.