Kildekritikk og Informasjonssøking

Den gode studenten

Oppmerksomhet på disse punktene gjennom rettledningssamtaler, refleksjoner, diskusjoner og spørsmål både i muntlig og skriftlig arbeid kan hjelpe studentene til å få bedre læringsstrategier og mer effektiv læring …

Informasjonssøkning – Likestilling

Under arbeidet med emnet likestilling brukes “Flipped learning”. Læreren legger lenker til tre videoer ut på forsiden i klassens digitale plattform. Som forberedelse til undervisningen ser elevene videoene hjemme/på biblioteket/på skolens datamaskiner …

Informasjonssøkning – Kappløpspill

Elevene deles i grupper. Spørsmålene leveres ut. Gruppene finner svarene på de spørsmålene de ikke kjenner svarene på ved hjelp av internett. Etterpå spilles kappløpspillet.

Spilleregler
Materiale: Spørsmålskort, svarark, spillebrett, terning, brikker …

Kappløpspil  ·  spillebrett

Kildekritikk 1

I dagens samfunn er ikke det å finne informasjon som er det vanskelige, men det å finne korrekt informasjon. Informasjon som en kan stole på. Derfor er det viktig å være kritisk til det en leser, ser eller hører. Det er her kildekritikk kommer inn …

Kildekritikk 2

Målene med øvingen:

  • Lære elevene at de ikke må tro på alt de finner på nettet.
  • Lære elevene til å bli kritiske brukere av internett.
  • Lære elevene å vurdere kvaliteten på det stoffet som ligger ute på nettet.
  • Lære elevene opp til å stille spørsmål ved den informasjonen de finner …

Kildekritikk 3

Sjekk kilden. Gransk og sammenlign en aktuell artikkel om samme hendelse i avisene VG, Aftenposten, Dagbladet, klassekampen.

Øvelsen blir gjort for å oppdage ulikheter i artiklene. Hvilket fokus har teksten? Hva er lagt mest vekt på? Hva er kilden …

Personen eller politikeren?

Velg en kjent person for eksempel en politiker

Elevene jobber i par.

• Parene finner informasjon om personen på internett og setter inn informasjonen i skjemaet under henholdsvis personen og politikeren
• Klassen fyller ut i fellesskap et skjema, hvor parenes opplysninger samles.
• Underveis diskuteres og argumenteres det for informasjonenes relevans og plassering …

Sjekk kilden

I sosiale medier deler mange både fakta og meninger. Det som ser ut til å være fakta kan være rykter. Kan du se forskjellen? Ikke stol på alt du ser eller hører!

De fleste vil andre godt, men ikke alle. Deler du alt kan noen med skumle hensikter få nytte av din deling.

Spør deg om dette før du deler med noen …

Sjekkliste for kildekritikk

Alt som står på internett er ikke nødvendigvis sant, her er noen tips til å skille hva som er fakta og hva som er usant.

Hvem står bak nettsiden?

  • er det en myndighet?
  • er det en organisasjon? …

Lag en avis

  • Velg et passende tema
  • Grupper på 3-4 deltakere skriver en tekst i lag, 100-150 ord. Dersom elevene har eit høgt språknivå, kan de lage en artikkel på en A4-side. De skal også ha med overskrift og underoverskrifter.
  • Læreren retter teksten …