Lese- og skrivestrategier

En øvelse i lesestrategier

Les en tekst.

 • Spør deg selv noen spørsmål: Hva handler teksten om? Når? Hvor? Er det noen bilder i teksten, og hva viser de? Hvordan er bildene relatert til teksten?
 • Svar på detaljerte spørsmål: Still spørsmål som du kan finne direkte i teksten.
 • Diskuter i klassen hvordan de fant svarene, og hvordan de leste for å finne dem …

Kontrastiv oversettelse

Arbeidsmåten nedenfor kan brukes på alle typer setninger

 • Alle elevene oversetter samme norske setning til deres morsmål.
 • En elev / gruppe skriver setningen på tavlen på morsmålet.
 • Setningen oversettes ordrett til norsk.
 • Oversettelsen sammenlignes med originalen og forskjellene strekes under
 • Forskjellene mellom oversettelsen og originalteksten diskuteres i klassen …

Les mellom linjene

Kari liker Nora Mørk. Kari har lest, at Mørk kan score mål med lukkede øyne. På håndballtreningen lurer treneren på hvorfor ikke Kari kan score mål, som hun pleier …

Hvorfor lager ikke Kari noen mål?

Lesestrategier ved ukjente ord

Strategien er tenkt som hjelp til å konkret jobbe med ukjente eller nye ord i en tekst, samt finne løsninger for hvordan finne ut hva ordene betyr. Metoden bør modeleres først av lærere som viser en tekst på tavlen og markerer ord som er vanskelige …

Sett inn overskrifter

Elevene løser oppgaven i grupper
Gruppene legger frem deres løsninger og argumenterer for deres valg

Skolen i Norge: Velg en overskrift og sett kryss:
□ Skolen i gamle dager
□ Skolen før og nå
□ Den moderne skole …

TO-KOLONNE-NOTAT

Målet med denne øvelsen, er å hjelpe elevene til å ta gode notater rundt stoffet de leser. På denne måten kan de bruke notatene flittig for å huske stoffet, eller ved for eksempel før en prøvesituasjon …

Øve på lesestrategier

Sett overskrifter til små tekster. (rask forståelse av innholdet)

 • Ny bok: les på baksiden av boken, se på kapittelinndelingen, les overskriftene, se på bildene – de er oftest ikke til pynt, men kan si noe om temaet …

Å følge en skriftlig beskjed

Elevene får utdelt et A-4 ark. Elevene leser · læreren leser opp instruksjonen. Elevene får beskjed om å gjøre nøyaktig det som blir skrevet · sagt. Det beste er om elevene ikke kan se hverandres arbeid.

 • Legg arket slik at de lengste sidene på arket er oppe og nede …

Å jobbe med lesestrategier

Velg en enkel tekst
Nedenfor finner du teksten “Tilstede ved en begravelse” samt spørsmål til den.

 • Les teksten sammen i klassen.
 • Grupper på 3-4 personer diskuterer spørsmålene sammen og skriver ned noen meninger om diskusjonsspørsmålene.
 • Diskuter i plenum hva gruppene har kommet frem til …

Argumenterende tekst

Gå gjennom typiske ord i argumenterende tekster.

 • Gjør øvingen.
 • I tekstene fins det flere vanlige ord og uttrykk som passer i argumenterende tekster. Finn disse ordene og uttrykkene.

Sett inn ordene på riktig plass …

Løpediktat

Læreren lager en tekst som er tilpasset gruppens norsknivå. Teksten kan godt være i en sjanger som elevene jobber med. Teksten blir hengt opp på veggen på et sted som ligger litt borte fra elevene.

Elevene deles inn i grupper …

Puslehistorier

Gå gjennom en historie eller flere historier sammen med klassen, enten høyt eller at elevene leser den sammen eller hver for seg.

Puslehistorie versjon 1: Del opp en eller flere historier i biter på forskjellige lapper. Del opp klassen i små grupper, hvor hver gruppe har forskjellig historie. Del ut en lapp til hver elev …