Problembasert læring

Forsøk med fart

Elevene har på forhånd lært hva fart er og er kjent med formelen:

s = strekning / distanse
v = fart
t = tid

Etterpå regnet vi ut farten ved å bruke formelen som står over.

Elevene velger selv hva de ønsker å måle hastigheten av, for eksempel biler som kjører forbi, noen som løper, noe som faller …

Helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen

Deltakerne får i oppgave å finne ulike skilt på arbeidsplassen

 • Klassen går med lærerens hjelp igjennom skiltene
 • Klassen deles opp i grupper med fire personer som velger ett yrke
 • Gruppen diskuterer skiltene, sikkerhet, risiko og skader på arbeidsplassen …

Historien om den tomme stol

Elevene har tidligere arbeidet med rettigheter, plikter, avtaler mm

Klassen presenteres for bildet og kommer med mulige årsaker til hvorfor stolen er tom: barn syk, ferie, pause, fødselspermisjon, avspasering, kurs, langtidssykdom?

Elevene deles inn i grupper og bestemmer seg for hvorfor stolen er tom …

Se hele oppdraget som pdf for download her »
Elementer: Problembasert læring  ·  samarbeid

Hva koster handlekorgen?

Oppgaven introduseres av læreren som sammen med deltakerne diskuterer hvor de handler mat og hvorfor de handler akkurat der.

 • Sammen bestemmer klassen hvilke ti matvarer de vil undersøke.
 • Læreren og elevene bestemmer seg for fem ulike matbutikker.
 • Læreren går gjennom ord og begrep som f.eks. prissammenligning, kilopris, literpris …

Problembasert læring – Eldre

Et eksempel på et undervisningsopplegg: Introduksjon til emnet ”Eldre”

Forforståelsen til emnet skapes felles i klassen:

 • Læreren viser et bilde eller flere bilder, som de under om emnet.
 • Elevene lager i fellesskap, og med spørsmål og tips fra læreren …

Problembasert læring – med etnografisk inspirasjon

Et eksempel på et undervisningsopplegg: Forforståelse til emnet, eldre, skapes felles i klassen:

 • Læreren viser et bilde eller en rekke bilder, som illustrerer emnet
 • Kursisterne lager i fellesskap og med hjelpende spørsmål og tips fra læreren en fortelling om bildet/bildene …

Simultanskriving

Mål med øvinga: å fokusere og ha oppmerksomhet på form, repetere eller automatisere kjent kunnskap.

 • Læreren deler tavla i like mange deler som det er grupper.
 • Læreren stiller et spørsmål, og gruppene blir enige om et svar.
 • En fra hver gruppe går opp til sitt gruppefelt på tavla …

Starte egen bedrift

Arbeid i grupper og diskuter, skriv stikkord sammen.

Dere skal starte en bedrift.

 • Hva slags bedrift er det?
 • Namn på bedriften:
 • Plass:
 • Hvilke tenester eller produkter har dere? …

Undersøkelse om folks vaner

Elevene skal finne ut om hva folk gjør i hverdagen, for eksempel hvor mye musikk de hører på, på en dag eller en uke.

De skal selv bestemme metode for hvordan de skal undersøke vanen. Spørreundersøkelse, intervju, spørreskjema eller lignende …

Å jobbe med grammatikk

Et eksempel på et undervisningsforløp:

Klassen har jobbet med et tema, for eksempel likestilling i en periode. Klassen har bygget opp et ordforråd og skapt forforståelse for relevante språklige strukturer om emnet. Læreren finner ulike bilder/tekster/statistikker, som handler om temaet og legger opp til å arbeidde med de grammatiske strukturene …

Eventyr

Elevene blir presentert for ulike eventyr slik at de kjenner sjangeren.

 • Elevene har gjennomgått de typiske kjennetegne på eventyr og de kan finne dem selvstendig i eventyr …