Välkommen till LÄR ATT LÄRA   ·  En idebank

Lär att lära är en idebank, som vänder sig till de som undervisar danska, svenska och norska som andraspråk.

Syftet med Lär att lära är att ge inspiration till olika övningar som kan underlätta övergångarna inom vuxenutbildning, mellan grundläggande utbildningar(tidigare sfi och grundläggande sva) och efterföljande utbildningar. Lärare från Sverige, Danmark och Norge har kartlagt olika barriärer som denna elevgrupp upplever.

Övningarna är ordnade efter olika teman.Övningarna är tänkta att överbrygga de barriärer som eleverna möter. Många av övningarna kommer ni att hitta under flera olika teman.