Genrer

Att förmedla ämnesinnehåll från texter och bilder

Deltagarna jobbar ensamma eller i grupper. Läraren sätter in relevant ämnesstoff och en illustrerande bild eller tabell. Läraren låter deltagarna läsa igenom, tänka och göra anteckningar först för de ska använda det muntliga språket till att förklara ämnesinnehållet för en klasskamrat …

Bildbeskrivning

Eleverna har arbetat med ett tema i en period t.ex. bostad, så att både ordförråd och relevanta grammatiska strukturer är kända för eleverna. Läraren tar fram ett antal bilder, från temat och lägger upp dem framför eleverna. De ska arbeta med bilderna och med de grammatiska strukturer, som hör till innehållet för temat …

E-post

Här är ett arbete med temat arbetsmarknad under 3-4 veckor så att deltagarna ska bygga upp ett ordförråd och skapa förståelse för e-post.

Deltagarna arbetar i par

 • Varje par får ett kuvert med textremsor. På varje textremsa står en mening. Meningarna utgör tillsammans en exempeltext …

Fackspråk

För att minoritetsspråkiga deltagare ska hänga med både ämnesmässigt och språkligt, måste deltagarna jobba med ämne och språk samtidigt. Det betyder att alla lärare som har deltagaren, också måste vara språklärare.

Här nedan är ett schema där ordklassen substantiv är utgångspunkt för arbetet inom ämnet. Detta kan enkelt ändras till att deltagaren arbetar med centrala verb, aktuella adjektiv osv. …

Sagor

Deltagarna blir presenterade för olika sagor så att de känner igen genren.

 • Deltagarna har fått genomgång av de typiska kännetecknen på sagor och de kan finna dem självständigt i sådana berättelser.
 • Deltagarna blir presenterade för värderingskriterierna för att skriva en saga. Det är dem som deltagarna blir bedömda mot när läraren ska gå igenom texterna …

Trappan

Klassen arbetar med förhållanden mellan ord. Som start för diskussionen kan man t.ex. prata om mammaledighet/pappaledighet och arbeta med orden i nyanseringstrappan …

Återgivande text: skriv text ihop efter bilder

Struktur för återgivande text med rubrik och kronologisk ordning och eventuell slutkommentar

 • tidsuttryck: först, sedan, efter det- därefter, till sist
 • verb i preteritum
 • ordföljd
 • ge egna reflektioner …

lucktext med fraser och ord – Argumenterande text

Gå igenom typiska ord i argumenterande texter.

 • Gör övningen.
 • I texterna finns fler vanliga ord och uttryck som passar i argumenterande texter. Hitta dem.

Sätt in orden nedan på passande platser.

 • Därför
 • En del föräldrar tycker nog
 • För det första
 • För det andra …

Pusselberättelser

Gå igenom en eller flera berättelse /historier med klassen, antingen högt eller att eleverna läser den tillsammans eller var för sig.

Pusselhistoria version 1: Dela en eller flera berättelser i bitar på olika lappar. Dela in klassen i mindre grupper, där varje grupp får olika historier. Dela ut en del av historien till varje deltagare. Varje deltagare behöver lära sig sin del utantill. Lapparna samlas in och deltagarna kommer nu att försöka hitta rätt ordning på de delar av texten som de har övat så att de tillsammans bildar en fullständig berättelse eller historia …

Tankeskrivning

Tankeskrivning är en informell och utforskande form av skrivning.

Tankeskrivningen ska ge deltagaren plats för reflektion och utforskande tänkande.

Deltagarna skriver för att klargöra egna tankar, utveckla och utforska idéer och för att få översikt. Eftersom texten inte vänder sig till en utomstående läsare, sänks kraven på rättskrivning, grammatik och form, så att skribenten kan koncentrera sig på tankeutveckling. Tankeskrivning är en kognitiv …