Källkritik och informationssökning

Att tänka på vid KÄLLKRITIK

Idag är det inte svårt att hitta information, men hur vet vi att det är korrekt information. Vi måste vara kritiska mot allt som man läser, ser eller hör. Det är här källkritiken kommer in.

En källa är en plats eller en person som vi hämtar information ifrån. Det kan vara material (bild, text eller liknande) eller en berättad framställning. Det finns tre typer av källa:

 • Skriftlig, text i alla former.
 • Muntlig, intervjuer och vittnesmål.
 • Materiell, ett fysiskt objekt som bär vittnesbörd …

Checklista for källkritik

Allt som står på internet är inte nödvändigtvis sant. Här kommer några tips för att skilja mellan fakta och osanning.

Vem står bakom nätsidan?

 • är det en myndighet?
 • är det en organisation?
 • är det ett företag? …

Den goda studenten

Uppmärksamhet på dessa punkter genom vägledningssamtal, reflektioner, diskussioner och frågor både i muntligt och skriftligt arbete kan hjälpa den studerande att få bättre inlärningsstrategier och effektivare inlärning.

 • Ber om hjälp
 • Säger ifrån när de inte förstår …

Jämställdhet

Under arbetet med ämnet Jämställdhet används Flippat klassrum. Läraren lägger till länkar till tre videor på digitalt klassrum eller lärplattform. Som förberedelse till undervisningen ser deltagarna videorna hemma/på biblioteket/på skolans studiecenter.

Tre små film om jämställdhet:

Varför jämställdhet?
https://www.youtube.com/watch?v=9B88Z0Nfgw8

Hur kvinnor fick rösträtt i Sverige
https://www.youtube.com/watch?v=3EGM9TB_gq4

Vad är jämlikhet?
https://www.youtube.com/watch?v=8M6JFBwK74M

….

Kapplöpning – Spelregler

Deltagarna delas i grupper. Frågorna delas ut. Grupperna letar efter svaren på de frågor som de inte kan, på internet. Sedan blir det kapplöpning

 Spelregler

Material: Frågekort, svarspapper, spelplan, tärning, spelbrickor
På spelplanen finns fält, solar och moln. Om gruppen landar på en sol, får de hoppa fram till nästa sol, innan de svarar på frågan. …

Källkritik – Övning 1.

Kolla källan. Granska och jämför artiklar om samma händelse i tidningarna DN, Expressen, Aftonbladet och Expo och sajten Avpixlat. Här kommer också en internetsida, en blogg om en sådan granskning : http://lrbloggar.se/sarabruun/den-forvrangda-sanningen/ 2017-01-29 …

Källkritik – Övning 2. Sociala medier

I sociala medier delar många med sig av fakta och åsikter. Det som ser ut som fakta kan vara rykten. Kan du se skillnaden? Lita inte på allt du ser och hör!

De flesta vill andra väl, men inte alla. Dela sådant som andra kan ha nytta och glädje av.

På Kolla källan hittar du mer material om källkritik och upphovsrätt på nätet och i sociala medier.

För elever: www.skolverket.se/kollakallan/elever
För lärare: www.skolverket.se/kollakallan

Källkritik – övning 3.

Mål med övningen:

 • Lära deltagarna att de inte ska tro på allt som de hittar på nätet.
 • Lära deltagarna att bli kritiska användare av internet.
 • Lära deltagarna att värdera kvaliteten på det stoff som ligger ute på nätet.
 • Lära deltagarna att ställa frågor om den information som de finner.
 • Ge deltagarna ordentlig introduktion i källkritik så att det kan bli ett bra hjälpmedel till att skilja god och trovärdig information från dålig och spekulativ information …

Personen eller politikern?

Välj en känd person t.ex. en politiker

 • Eleverna arbetar parvis.
 • Paren hittar information om personen på internet och sätter in informationen i schemat under respektive personen och politikern.
 • Klassen fyller i ett gemensamt schema, där parens information samlas.
 • Undertiden diskuteras och argumenteras för informationens relevans och placering …

Göra en tidning

Göra en tidning

 • Välj ett lämpligt område
 • Grupper med 3-4 deltagare skriver en text ihop, 100-150 ord. Om eleverna har kommit långt i sin språkutveckling, kan de göra en artikel som täcker en A4-sida. Huvudrubrik och underrubriker görs på samma sätt som nedan.
 • Läraren korrekturläser …