Problembaserat lärande

Etnografisk inspiration om äldre

Ett exempel på ett undervisningstillfälle:

Förförståelsen till ämnet, äldre, skapas tillsammans i klassen:

 • Läraren visar en eller flera bilder som illustrerar ämnet.
 • Eleverna skapar tillsammans och i samarbete med läraren med stöttande frågor och input från läraren en berättelse till bilderna …

Försök med hastighet

Deltagarna har i förväg lärt sig vad hastighet är och känner till formeln:

s = sträcka / distans
v = hastighet
t = tid

Sedan räknar vi ut farten genom att använda formeln som står här ovan.
Deltagarna väljer själva vad de vill mäta hastigheten på, till exempel bilar som kör förbi, någon som springer, något som faller …

Gamla – äldre, äldreboende

Ett exempel på ett undervisningstillfälle: Introduktion till ämnet ”Gamla människor”

Förförståelse till ämnet skapas tillsammans i klassen:

 • Läraren visar en eller flera bilder, som illustrerar ämnet.
 • Eleverna skapar tillsammans och med stöttande frågor av läraren en berättelse till bilden/bilderna …

Historien om den tomma stolen

Tema: arbetsmarknaden.

Innan uppgiften går läraren igenom lagar, regler och rättigheter på svensk arbetsmarknad.

Klassen presenteras för bilden och ges möjlighet att fundera och fantisera kring varför stolen är tom: sjuka barn, ledighet, paus, föräldraledighet, semester, kurs, promenad, långtidssjukdom …

Simultanskriving

Mål med övningen: att fokusera och ha uppmärksamheten på form, repetera eller automatisera känd kunskap.

 • Läraren delar tavlan i lika många delar som det är grupper.
 • Läraren ställer en fråga, och grupperna enas om ett svar.
 • En från varje grupp går fram till sitt gruppfält på tavlan.
 • Efter tecken från läraren skriver grupprepresentanten svaret i sitt fält …

Skydd och skador på arbetsplatser

Deltagarna får i uppgift att hitta olika skyltar på arbetsplatser

 • Klassen går med lärarens hjälp igenom skyltarna
 • Klassen delas upp i grupper om fyra personer som väljer ett yrke
 • Gruppen diskuterar skyltarna samt diskuterar skydd, risker och skador på arbetsplatsen.
 • Efter några lektionspass, redovisas vad gruppen har kommit fram till genom t ex PP, bilder, planscher, foton …

Starta eget

Arbeta i grupp och diskutera, skriv stödord tillsammans.

Ni ska öppna eget företag

 • Vad är det för företag:
 • Namn på företaget:
 • Plats:
 • Vilka tjänster eller produkter har ni? …

Undersökning om folks vanor

Deltagarna ska ta reda på vad folk gör på vardagarna, till exempel hur mycket musik de lyssnar på, under en dag eller vecka.

De ska själva bestämma metod för hur de ska undersöka vanan. Enkät, intervju, frågeschema eller liknande …

Vad kostar matkassen?

Uppgiften presenteras av läraren som tillsammans med deltagarna diskuterar var de handlar mat och varför de handlar just där.

 • Tillsammans bestämmer klassen vilka tio basmatvaror man vill undersöka.
 • Läraren och deltagarna bestämmer fem olika mataffärer.
 • Läraren går igenom ord och begrepp som t ex jämförelsepris, kilopris, literpris.
 • Klassen delas in i fem grupper …

Sagor

Deltagarna blir presenterade för olika sagor så att de känner igen genren.

 • Deltagarna har fått genomgång av de typiska kännetecknen på sagor och de kan finna dem självständigt i sådana berättelser.
 • Deltagarna blir presenterade för värderingskriterierna för att skriva en saga. Det är dem som deltagarna blir bedömda mot när läraren ska gå igenom texterna …