Samarbete

Dictogloss som metod i vuxenundervisningen med 3 övningar

Det är en diktamensteknik som uppmuntrar deltagarna till att reflektera över sin egen språkanvändning och kan beskrivas i fyra steg.

Förberedelser
Innan övningen genomförs, aktualiseras relevant förförståelse samtidigt som deltagarna ges möjlighet att bekanta sig med textens tema och eventuellt nya/svåra ord i texten …

Fråga och byta

Denna aktivitet gör att deltagarna måste samarbeta och kommunicera med varandra samtidigt som de repeterar olika teman.

 • Varje deltagare får ett kort med en fråga. Dessa frågor är gjorda av läraren eller så har klassen gjort dem tillsammans.
 • Deltagarna går runt, hittar en partner, ställer en fråga och svarar på en, byter kort och hittar en ny person att fråga …

Göra en tidning

Göra en tidning

 • Välj ett lämpligt område
 • Grupper med 3-4 deltagare skriver en text ihop, 100-150 ord. Om eleverna har kommit långt i sin språkutveckling, kan de göra en artikel som täcker en A4-sida. Huvudrubrik och underrubriker görs på samma sätt som nedan.
 • Läraren korrekturläser …

Helikoptern – Kategoriseringsuppgift

Start på kategoriseringsarbetet:

 • Eleverna delas in i grupper om fyra
 • Varje elev får flera post-it lappar, där de ska skriva ett ämnesrelevant ord på varje lapp. Om ämnet t ex är skolan, kan man skriva lärare, klassrum, korridor, rast, lektion
 • Efter 5 minuter visar gruppdeltagarna sina ord för resten av gruppen …

hitta i skolan och grannskapet

Hela gruppen eller grupper om 3-4 personer hjälps åt att hitta uppgifter om skolan och närområdet.

 • Var har din lärare sitt arbetsrum? Vilka tider är hon/han där?
 • Var ligger expeditionen/kansliet?
 • Vilka tider har expeditionen öppet för eleverna?
 • Vad kan man få hjälp med på expeditionen? …

Löpdiktamen

Läraren skapar en text som passar gruppens svensknivå. Texten kan gärna vara i en genre som deltagarna jobbar med. Texten hängs upp på väggen på en plats som ligger en bit bort från eleverna.

 • Deltagarna delas in i grupper på två eller tre. En av dem skriver och den andra/de andra i grupper är «löpare». Uppgiften till löparen är att springa bort till texten, läsa och memorera en del av texten för att sedan springa tillbaka till den som skriver …

Pusselberättelser

Gå igenom en eller flera berättelse /historier med klassen, antingen högt eller att eleverna läser den tillsammans eller var för sig.
Pusselhistoria version 1: Dela en eller flera berättelser i bitar på olika lappar. Dela in klassen i mindre grupper, där varje grupp får olika historier. Dela ut en del av historien till varje deltagare. Varje deltagare behöver lära sig sin del utantill. Lapparna samlas in och deltagarna kommer nu att försöka hitta rätt ordning på de delar av texten som de har övat så att de tillsammans bildar en fullständig berättelse eller historia …

På vilken våning bor Mats? – Diskussionsuppgift

Peter och Mats är vänner och bor i samma hyreshus. Peter ska besöka Mats, för de ska se fotboll på tv tillsammans.

 • Peter bor på 2:a våningen. När han har kommit till 8:e våningen, har han kommit halvvägs.
 • På vilken våning bor Mats?

Samtalskort – Interaktionsträning

Eleverna kan använda texten bak på kortet som input till samtalen, om de är i behov av det.

Exmpel på användningsmöjligheter:

Speed-dating: Eleverna ställer upp sig på två led, a och b, bredvid varandra. Läraren delar ut samtalskort till eleverna i a-ledet. Eleverna från a- och b-ledet pratar ihop sig om korten två och två i 4 minuter, därefter byter man samtalspartner, genom att b-ledet flyttar ett steg till höger/framåt. Läraren värderar och bestämmer, när övningen är färdig …

Bildbeskrivning

Eleverna har arbetat med ett tema i en period t.ex. bostad, så att både ordförråd och relevanta grammatiska strukturer är kända för eleverna. Läraren tar fram ett antal bilder, från temat och lägger upp dem framför eleverna. De ska arbeta med bilderna och med de grammatiska strukturer, som hör till innehållet för temat …

E-post

Här är ett arbete med temat arbetsmarknad under 3-4 veckor så att deltagarna ska bygga upp ett ordförråd och skapa förståelse för e-post.

Deltagarna arbetar i par

 • Varje par får ett kuvert med textremsor. På varje textremsa står en mening. Meningarna utgör tillsammans en exempeltext …

Sagor

Deltagarna blir presenterade för olika sagor så att de känner igen genren.

 • Deltagarna har fått genomgång av de typiska kännetecknen på sagor och de kan finna dem självständigt i sådana berättelser.
 • Deltagarna blir presenterade för värderingskriterierna för att skriva en saga. Det är dem som deltagarna blir bedömda mot när läraren ska gå igenom texterna …

Kapplöpning – Spelregler

Deltagarna delas i grupper. Frågorna delas ut. Grupperna letar efter svaren på de frågor som de inte kan, på internet. Sedan blir det kapplöpning

 Spelregler

Material: Frågekort, svarspapper, spelplan, tärning, spelbrickor
På spelplanen finns fält, solar och moln. Om gruppen landar på en sol, får de hoppa fram till nästa sol, innan de svarar på frågan. …

Källkritik – Övning 1.

Kolla källan. Granska och jämför artiklar om samma händelse i tidningarna DN, Expressen, Aftonbladet och Expo och sajten Avpixlat. Här kommer också en internetsida, en blogg om en sådan granskning : http://lrbloggar.se/sarabruun/den-forvrangda-sanningen/ 2017-01-29 …

Källkritik – Övning 2. Sociala medier

I sociala medier delar många med sig av fakta och åsikter. Det som ser ut som fakta kan vara rykten. Kan du se skillnaden? Lita inte på allt du ser och hör!

De flesta vill andra väl, men inte alla. Dela sådant som andra kan ha nytta och glädje av.

På Kolla källan hittar du mer material om källkritik och upphovsrätt på nätet och i sociala medier.

För elever: www.skolverket.se/kollakallan/elever
För lärare: www.skolverket.se/kollakallan

Källkritik – övning 3.

Mål med övningen:

 • Lära deltagarna att de inte ska tro på allt som de hittar på nätet.
 • Lära deltagarna att bli kritiska användare av internet.
 • Lära deltagarna att värdera kvaliteten på det stoff som ligger ute på nätet.
 • Lära deltagarna att ställa frågor om den information som de finner.
 • Ge deltagarna ordentlig introduktion i källkritik så att det kan bli ett bra hjälpmedel till att skilja god och trovärdig information från dålig och spekulativ information …

Sätt överskrifter

Deltagarna löser uppgifterna i grupper
Grupperna lägger fram sina lösningar och argumenterar för sina val

Skolan i Sverige
Välj en överskrift och sätt kryss:

□ Skolan i gamla dagar
□ Skolan förr och nu
□ Den moderna skolan …

Gråzonsspråk – Diskussionsuppgift

Tre väninnor sitter och dricker kaffe, medan de pratar om sina arbeten. Kvinnorna har känt varandra i många år. De heter Tina, Tove och Tilde.

Information om kvinnorna:

 • Tina är äldre än den rödhåriga, men yngre än frisören.
 • Tove är yngre än den ljushåriga, medan Tilde är äldre än den mörkhåriga …

Gråzonspråk – Procenträkning

Diskutera i grupper:

 • Vad betyder procent?
 • Vad använder man procenträkning till?
 • Har bråk, decimaltal och procent något med varandra att göra?
 • Kan man spara 100%? …

Lära sig nya ord inom olika teman

Klassen har gått igenom ett nytt tema. Till exempel tema «fritid»

 • Deltagarna får i läxa att repetera nya ord och meningar till nästa dag.
 • Nästa dag blir klassen indelad i par. Här får de utdelat ett laminerat A4 ark med bilder på olka fritidsaktiviteter. Deltagarna ska berätta för varandra vad de ser på bilderna.
 • Deltagarna ställer sig i två rader mot varandra. Alla får en ny A4 bild …

Verb: att lära sig nya verb

Läraren går igenom nio olika verb. (betydelse, tempusformer)

 • Deltagarna får i läxa till nästa dag att lära sig de nio verben.
 • Nästa dag repeterar deltagarna två och två verben för vandra.
 • Deltagarna ställer sig upp i två led mot varandra. Läraren delar ut verbkort som visar en bild av verbet på ena sidan och hur verbet är böjt på den andra …

Översâttningsmetoden – Hur blir man bättre på att skriva svenska?

Metoden vi ska presentera här, är en metod som – om den används riktigt kan hjälpa dig att:

 • bli säkrare på skillnaden mellan svenska och ditt modersmål
 • förstå vilka grammatiska fel du ofta gör
 • få ett större aktivt ordförråd
 • stärka minnet
 • få en svensk språkkänsla …

Etnografisk inspiration om äldre

Förförståelsen till ämnet, äldre, skapas tillsammans i klassen:

 • Läraren visar en eller flera bilder som illustrerar ämnet.
 • Eleverna skapar tillsammans och i samarbete med läraren med stöttande frågor och input från läraren en berättelse till bilderna …

Försök med hastighet

Deltagarna har i förväg lärt sig vad hastighet är och känner till formeln:

s = sträcka / distans
v = hastighet
t = tid

Sedan räknar vi ut farten genom att använda formeln som står här ovan.
Deltagarna väljer själva vad de vill mäta hastigheten på, till exempel bilar som kör förbi, någon som springer, något som faller …

Gamla – äldre, äldreboende

Ett exempel på ett undervisningstillfälle: Introduktion till ämnet ”Gamla människor”

Förförståelse till ämnet skapas tillsammans i klassen:

 • Läraren visar en eller flera bilder, som illustrerar ämnet.
 • Eleverna skapar tillsammans och med stöttande frågor av läraren en berättelse till bilden/bilderna …

Historien om den tomma stolen

Tema: arbetsmarknaden.

Innan uppgiften går läraren igenom lagar, regler och rättigheter på svensk arbetsmarknad.

Klassen presenteras för bilden och ges möjlighet att fundera och fantisera kring varför stolen är tom: sjuka barn, ledighet, paus, föräldraledighet, semester, kurs, promenad, långtidssjukdom …

Simultanskriving

Mål med övningen: att fokusera och ha uppmärksamheten på form, repetera eller automatisera känd kunskap.

 • Läraren delar tavlan i lika många delar som det är grupper.
 • Läraren ställer en fråga, och grupperna enas om ett svar.
 • En från varje grupp går fram till sitt gruppfält på tavlan.
 • Efter tecken från läraren skriver grupprepresentanten svaret i sitt fält …

Skydd och skador på arbetsplatser

Deltagarna får i uppgift att hitta olika skyltar på arbetsplatser

 • Klassen går med lärarens hjälp igenom skyltarna
 • Klassen delas upp i grupper om fyra personer som väljer ett yrke
 • Gruppen diskuterar skyltarna samt diskuterar skydd, risker och skador på arbetsplatsen.
 • Efter några lektionspass, redovisas vad gruppen har kommit fram till genom t ex PP, bilder, planscher, foton …

Starta eget

Arbeta i grupp och diskutera, skriv stödord tillsammans.

Ni ska öppna eget företag

 • Vad är det för företag:
 • Namn på företaget:
 • Plats:
 • Vilka tjänster eller produkter har ni? …

Undersökning om folks vanor

Deltagarna ska ta reda på vad folk gör på vardagarna, till exempel hur mycket musik de lyssnar på, under en dag eller vecka.

De ska själva bestämma metod för hur de ska undersöka vanan. Enkät, intervju, frågeschema eller liknande …

Vad kostar matkassen?

Uppgiften presenteras av läraren som tillsammans med deltagarna diskuterar var de handlar mat och varför de handlar just där.

 • Tillsammans bestämmer klassen vilka tio basmatvaror man vill undersöka.
 • Läraren och deltagarna bestämmer fem olika mataffärer.
 • Läraren går igenom ord och begrepp som t ex jämförelsepris, kilopris, literpris.
 • Klassen delas in i fem grupper …

Glosväggen

Glosväggen kan användas i samband med ämnesarbete eller till ord och uttryck som deltagarna har samlat på sig i vardagen och som de gärna vill bli säkra på användningen av.

Ord, som kan väljas av både lärare och deltagare, hängs upp i klassrummet. Orden kompletteras efterhand.

 • Gruppfunktioner: gruppledare och sekreterare
 • Gruppledaren är ansvarig för, att alla gruppmedlemmar bidrar vid varje ord
 • Sekreterren är ansvarig för att skriva ner meningar, synonymer och motsatser …

Noterat i par

Målet med övningen: att vara uppmärksam på det som läraren säger, och att notera det viktigaste, att prata om, förklara och dela ny kunskap.

 • Läraren eller någon annan undervisar i åtta – tio minuter, och deltagarna noterar.
 • Deltagarna delar därefter informationen med varandra genom att summera det de har noterat för varandra, och noterar det de saknar eller det de vill lägga till …

Post-it lappar

Ett exempel på en studieteknik.

 • Deltagarna blir introducerade i ett nytt kapitel/tema i helklass.
 • I slutet av varje lektion får deltagarna tid till att skriva en sammanfattning/nyckelord på post-it lappar på varje sida i boken. Detta kan också göras i par.
 • Läraren går runt och hjälper och vägleder dem som behöver det …